FAQ

Waar bevinden zich de aanplakzuilen in Ternat?

Waar bevinden zich de administraties Federale Overheidsdienst Financiën?

Ik heb een bijennest / wespennest, wat nu?

Waar zend ik mijn brief voor het gemeentebestuur?

Waar kan ik terecht voor een consumentengeschil?

Ik wens een container op de openbare weg te plaatsen, wat kan ik doen?

Waar kan ik terecht inzake dierenwelzijn / dierenbescherming?

Waar vind ik de contactgegevens van Eandis (gas, elektriciteit, straatlampen, herstelling distributienetten)?

Ik heb elektriciteitskabels en gasbuizen beschadigd, waar kan ik terecht voor een snelle herstelling?

Ik ben gokverslaafd, waar kan ik terecht?

Welke muziekverenigingen zijn er in Ternat?

Waar bevinden zich de fuif-, feest- en vergaderzalen in Ternat?

Wat zijn de voorwaarden als ik een potentieel gevaarlijke diersoort als gezelschapsdier wens te houden?

Wat is een hygiëne- en moraliteitsattest?

Ik heb een handicap / beperking, waar kan ik terecht?

Waar kan ik, als persoon met een handicap, een tegemoetkoming vragen?

Hoe kan ik mijn woning tegen inbraak beveiligen?

Waar kan ik mijn voertuig inschrijven?

Waar vind ik meer info omtrent justitie?

Welke maatschappij zorgt voor de kabeldistributie?

Waar vind ik het kadaster?

Wat is een kerkfabriek?

Ik heb een klacht omtrent de gemeentelijke dienstverlening, wat kan ik doen?

Waar vind ik de contactgegevens van de lokale pers?

Hoe kan ik een probleem aan het gemeentebestuur melden?

Waar vind ik de plaatselijke kantoren van de mutualiteit / ziekenfondsen?

Is er een kunstenacademie in Ternat?

Waar bevinden zich de basisscholen?

Waar bevinden zich de secundaire scholen?

Waar kan ik terecht voor volwassenenonderwijs?

Waar vind ik openbare toiletten in Ternat?

Welke parochies bestaan er in Groot-Ternat?

Waar kan ik een parkeerverbod aanvragen?

Waar vind ik een postkantoor?

Waar vind ik gegevens over SABAM en billijke vergoeding?

Welke seniorenbonden zijn er in Groot-Ternat?

Waar kan ik terecht voor een defecte straatlamp?

Ik wens te solliciteren, waar kan ik terecht?

Welke zijn de contactgegevens van de vakbonden / syndicaten?

Waar vind ik meer info omtrent verkiezingen?

Waar bevinden zich de afdelingen van het Vlaamse Kruis?

Ik heb een voorwerp verloren / gevonden, waar kan ik terecht?

Ik wens vuurwerk/vreugdeschoten af te vuren, wat kan?
Het afvuren van vreugdeschoten/vuurwerk of oplaten van wensballonnen is NIET toegelaten op het grondgebied van Ternat.

Waar kan ik een wapenvergunning verkrijgen? Wat moet ik weten over de wapenwet (pdf)?

Welke watermaatschappijen bevoorraden Ternat?

Waar zijn er wegwerkzaamheden aan de openbare weg?