Openbaar onderzoek

Verkoop voertuigen

Het College van burgemeester en schepenen deelt mee dat de Gemeenteraad d.d. 05/09/2017 beslist heeft over te gaan tot de verkoop van gemeentelijke en achtergelaten voertuigen.

De biedingen lopen van 19/10/2017 tot 20/11/2017 (11u). Lees hier meer.