Werken schoolomgeving

Stand van zaken

Op 21 augustus 2017 zijn de werken in de Statiestraat tussen de Dreef en het Marktplein gestart. Alle nutsvoorzieningen worden vervangen en de straat wordt veiliger ingericht en verfraaid. Tijdens deze werken zal er echter geen doorgang meer mogelijk zal zijn voor doorgaand verkeer en worden samen met enkele omleidingen flankerende verkeersmaatregelen ingevoerd.
Omdat de werken in 5 fasen verlopen zal gemeente Ternat en haar diensten via een nieuwsbrief alle inwoners en passanten op de hoogte te brengen van de stand van zaken en de verkeerswijzigingen verbonden aan deze faseringen:

FASE 3
Vanaf maandag 2 juli gaat fase 3 van start nl. de rioleringswerken in de Van Cauwelaertstraat worden opgestart.
Lees de bewonersbrief met (mobiliteits)wijzigingen.

FASE 1C en FASE 2
Vanaf woensdag 11 april gaat fase 2 van start nl. de rioleringswerken in de t' Serclaesstraat worden opgestart.
De rioleringswerken van fase 1C zijn reeds lopende en heeft als gevolg dat de toegang tot de Keizerstraat ook vanaf donderdag 12 april niet meer mogelijk zal zijn.
Lees de bewonersbrief met (mobiliteits)wijzigingen.

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE n.a.v. nieuwbouwproject Statiestraat 58
Van 15 februari tot 18 mei 2018 zal de helft van de rijbaan op de Statiestraat t.h.v. nr. 58 (aan Tropical Beach) worden ingenomen door een werfkraan. Dit in functie van het nieuwbouwproject dat opgestart werd door bouwfirma De Greef.
Hierdoor zal de Statiestraat tijdelijk éénrichting worden tussen de Van Overstraetenlaan (Era / Visie) en
de Van Nuffelstraat (Brasserie Helena).
Lees de bewonersbrief en de politieverordening.

FASE 1B
Vanaf 27/11/2017 gaat fase 1b in de Statiestraat van start nl. het gedeelte tussen de T’ Serclaesstraat en de P. Van Cauwelaertstraat. Download hier de nieuwsbrief met de mobiliteitswijzigingen die van kracht zijn.

FASE 1
Lees de nieuwsbrief. Download de planning en omleidingsplan voor fase 1 (schoolomgeving Ternat).

Vraag of opmerking?
openbare.werken@ternat.be - 02 451 45 86