Droogtecommissie adviseert:

Alarmfase 'code oranje'!

Momenteel is alarmfase 'code oranje' voor droogte van kracht in heel Vlaanderen. De droogtecommissie adviseert alle gouverneurs om een waterverspillingsverbod in te stellen en een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen uit te vaardigen.

Lees hier meer beperkende maatregelen.

Heb je, als land- of tuinbouwer, schade aan de teelten door deze langdurige droogte? Dan kan je de schade laten vaststellen door de schattingscommissie. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

INFO | www.opdehoogtevandroogte.be