Openbaar onderzoek

Verkoop van voertuigen

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mee dat de Gemeenteraad d.d. 27/02/2018 beslist heeft over te gaan tot de verkoop van volgende voertuigen.

De biedingen dienen schriftelijk, tussen 16/04 en 15/05/2018 (tot 11u), in gesloten omslag en met vermelding 'verkoop materialen en voertuigen', overgemaakt te worden aan:
College van Burgemeester en Schepenen, Milieudienst
Gemeentehuisstraat 21
1740 Ternat