Week van de handhaving

Extra controle op zwerfvuil en sluikstorten

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden. Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage. Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel.

Ook Ternat zal tijdens de handhavingsweek, van 18 tot 24 september, verhoogde aandacht hebben voor de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten door:
- overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
- overtreders te beboeten
- positieve acties van burgers positief te waarderen

We benaderen handhaving dus in de ruime zin van het woord: we richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden, door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen… Hierdoor willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren. 

INFO| mooimakers.be