CurieuzeNeuzen Vlaanderen

Burgeronderzoek naar luchtkwaliteit

Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard lanceerden onlangs het project CurieuzeNeuzen Vlaanderen.
Dat is een grootschalig burgeronderzoek, waarbij 20.000 Vlamingen de luchtkwaliteit in hun straat meten. ‘Door stikstofdioxide (NO2) te meten, krijgen we een goed beeld van de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in Vlaanderen’, zegt prof. dr. ir. Filip Meysman (UAntwerpen), die het project leidt.

Het project heeft 20.000 meetpakketten ter beschikking. Dat zijn borden met twee buisjes die gezinnen, bedrijven, scholen en organisaties aan een raam hangen. Na een maand worden ze ingeleverd en analyseren wetenschappers de data die uit de stalen komen. ‘Het is de bedoeling om zoveel mogelijk Vlamingen bij het onderzoek te betrekken om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland.

Klik op de banner hieronder, schrijf in tot 20 maart en word 1 van de 20.000 curieuzeneuzen!
De meting duurt een hele maand en loopt van zaterdag 28 april tot zaterdag 26 mei 2018. In de maand mei worden de data verzameld met een eenvoudige meetopstelling die de burgeronderzoekers aan het raam hangen. De resultaten worden bekendgemaakt in de derde week van september 2018. Elke deelnemer zal bovendien ook zijn persoonlijk resultaat krijgen en zo weten hoe gezond de lucht in zijn straat is.