Actie DroneBee

Red de bijen in Ternat!

De bewustwording van het belang van het herstel van onze fauna en flora stijgt. Zowel solitaire bijen, hommels als honingbijen verdienen onze aandacht. Momenteel loopt er heel wat mis: onze flora is verarmd en eentonig geworden, onze gronden zijn vermest zodat bepaalde planten en bijgevolg bijen geen kans meer krijgen te gedijen. In Vlaanderen is het landschap erg versnipperd zodat bijen zich niet meer kunnen huisvesten, onze tuinen zijn te steriel of met exotische planten voorzien waar de natuur niets mee is, we gebruiken nog steeds pesticiden…

We willen als gemeente een duurzame oplossing bieden. Enerzijds willen we onze inwoners inspireren, tonen wat kan en ze ervan laten genieten. Anderzijds willen we iets doen waar velen mogelijk geen tijd of interesse voor hebben.

Ternat heeft al enorm geïnvesteerd in:
- bijenhotels, deze werden geplaatst in het Minapark en park Kruikenburg
- bijenvriendelijke aanplanting: wilgen en maagdenpalm
- imker met bijenkasten in het park Kruikenburg

Onze gemeente steunt de actie van DroneBee (privé-initiatief). We willen iedereen sensibiliseren om de biodiversiteit in ons landschap te verbeteren en volledig te stoppen met pesticiden. We verdelen vanaf april gratis zadenmengsel waardoor je een stukje bloemenweide voor bijen kan inzaaien in je tuin.
Wens je een pakje zadenmengsel? Kom dan vanaf april 2017 (tot einde voorraad) naar het onthaal van het gemeentehuis. Samen redden we de bijen!

INFO | www.dronebee.be